Tillsammans skapar vi värde med agila metoder och arbetsätt.

FolkEtt med Frida Mangen erbjuder utbildningar, coachning och konsulttjänster inom Agila metoder, förändringsledning och HR med syfte att skapa hållbara förutsättningar i en snabbföränderlig och dynamisk omvärld.

 

Frida Mangen

 

Workshop inom Agil HR för Uppsala Kommun – kundcase

Workshop inom Agil HR för Uppsala Kommun – kundcase

Psykologisk trygghet 💛 inre motivation – digital

Psykologisk trygghet 💛 inre motivation – digital

Två dagar Agil HR utbildning för Umeå Energi – kundcase

Två dagar Agil HR utbildning för Umeå Energi – kundcase

Ett makthungrigt HR – Mats Alvesson

Ett makthungrigt HR – Mats Alvesson

AI äter byråkrati till frukost #98

AI äter byråkrati till frukost #98

Lös rätt problem #97

Lös rätt problem #97

Några av FolkEtts kunder

”Insikter och praktiska verktyg för alla”

”Med ett stort kunnande och på ett pedagogiskt sätt ledde Frida oss genom utbildningsdagarna. Utbildningen gav oss insikter och praktiska verktyg för alla, oavsett förkunskap eller roll”. // Helena Botold, Umeå Energi

”Engagerad och väl förberedd”

”Frida var en utmärkt facilitator, engagerad och väl förberedd. Det var viktigt för oss att vi fick ett praktiskt tillvägagångssätt och en bra kombination av teori och praktiska övningar – och Frida levererade!” // Gro Sorbro, Norsk tipping