Diplomeringsutbildning i Agil HR för alla ledare på Norsk Tipping – kundcase

Norsk Tipping ville kompetensutveckla sina chefer, och utveckla en samsyn om Agil HR och arbetsmetoder. Frida på FolkEtt tog fram en utbildning för alla Norsk tippings ledare som genomfördes digitalt under våren 2021.

– Frida var en utmärkt facilitator, engagerad och väl förberedd, säger Gro Sorbro på Norsk tipping. Det var viktigt för oss att vi fick ett praktiskt tillvägagångssätt och en bra kombination av teori och praktiska övningar – och Frida levererade!

”Det var viktigt för oss att vi fick ett praktiskt tillvägagångssätt och en bra kombination av teori och praktiska övningar.”

Förutom diplomeringsutbildning har Frida faciliterat workshops och kunskapsdelning-aktiviteter för Norsk Tipping.

– Frida svarar alltid snabbt och följer kontinuerligt upp frågor och förtydliganden. Hon har en gedigen och bred yrkeskompetens och känns äkta och genuin.

 

Hur blev resultatet för er?

– Vi har arbetat holistiskt med alla chefer över tid och detta har bidragit till ökad kompetens och insikt bland alla om agilt tänkande och HR. Vi upplever att chefer aktivt arbetar för att utveckla sin egen ledarroll i det dagliga arbetet.