Endagsutbildning samt löpande coachning för Martin & Servera – kundcase

Martin och Servera hade börjat se om sitt arbetssätt och hur de kunde jobba ännu närmare sina kunder. De kontaktade Frida på FolkEtt för att lära sig mer om hur de inom HR skulle kunna utveckla detta i sina egna team med målet att fokusera på färre saker samtidigt, jobba utifrån kundens behov och gå snabbare från idé till leverans.

– Vi ville förstå vad i vårt nuvarande arbetssätt som stöttade ett agilt mindset samt få tips på hur vi kunde vidareutveckla oss och bli ännu bättre, säger Jenny Hedberg, HR Manager på Martin & Servera.

FolkEtt har stöttat Martin & Servera med utbildning samt löpande coachning.

– Frida hjälpte oss med att utgå från det vi redan hade påbörjat och ge oss konkreta tips och råd för vidareutveckling. Bland annat hjälpte hon oss med nya och effektivare sätt att landa i de viktigaste prioriteringarna för vår verksamhet. Hon faciliterade också våra diskussioner och hjälpte oss att komma vidare med hjälp av teoretiska modeller och konkreta handfasta tips.

”Även om vi har en bit kvar så tror vi verkligen på detta arbetssätt och ser fram emot att fortsätta vår resa.”

 

Hur upplevde du samarbetet?

– Frida är inspirerande, kunnig och väldigt lyhörd för våra behov. Hon har också varit bjussig med att dela med sig av modeller och erfarenheter som vi har kunnat använda vidare efter våra möten. Hon har också följt upp och genuint brytt sig om hur det går för oss och löpande funnits tillhands om vi har behövt hjälp.

 

Kan du berätta lite om hur ni har haft användning för utbildningen?

– Efter mötena med Frida har vi fått en gemensam grund att stå på i teamet, en bättre struktur på vårt arbete och våra sprintar samt ökat tydligheten i teamet för vad som ska levereras, vilken effekt det ska uppnå och varför det är viktigt. Även om vi har en bit kvar så tror vi verkligen på detta arbetssätt och ser fram emot att fortsätta vår resa.