Två dagar Agil HR utbildning för Umeå Energi – kundcase

Umeå energi är en energi- och kommunikationskoncern som utvecklar innovativa och hållbara lösningar för el, värme och bredband för och i samverkan med sina kunder. Bolaget hade sedan tidigare börjat ställa om till agila arbetssätt och såg behovet av att utbilda hela HR-avdelningen för att följa med och stötta den utvecklingen. Helena Botold på Umeå Energi gick först Fridas certifieringskurs i Agil HR och beställde sedan en skräddarsydd utbildning för hela HR-avdelningen.

– Genom utbildningen fick jag förståelse för agila principer, verktyg och metoder och HR:s roll i en agil implementation och organisation, säger Helena Botold. Vi behövde en gemensam grundförståelse för att kunna stötta organisationen men även ställa om våra egna arbetssätt inom HR-teamet.

”Med ett stort kunnande och på ett pedagogiskt sätt ledde Frida oss genom utbildningsdagarna. Utbildningen gav oss insikter och praktiska verktyg för alla, oavsett förkunskap eller roll”

 

Kan du beskriva utbildningens innehåll?

– Vi tillbringade två inspirerande utbildningsdagar tillsammans. Dagar som varvades med övningar, praktiska exempel och en del teori. Vi fick med oss många konkreta tips på hur vi, utifrån vår kontext, kunde påbörja vår agila resa. Med ett stort kunnande och på ett pedagogiskt sätt ledde Frida oss genom utbildningsdagarna. Utbildningen gav oss insikter och praktiska verktyg för alla, oavsett förkunskap eller roll. Extra värdefullt var också all dokumentation, foton och anteckningar, som skickades till oss efter utbildningen så vi kunde gå tillbaka och minnas.

 

Hur upplevde du samarbetet med Frida?

– Före utbildningen hade vi en del kontakt vilket gjorde att vi snabbt kunde komma igång. Det kändes värdefullt att i liten grupp få möjlighet att få vända och vrida på saker, fråga, träna och inspireras av Frida. Hennes stora engagemang för frågan och insikt om utmaningarna inom HR-området gjorde utbildningen extra relevant och givande för oss.

 

Vad tar du med dig från utbildningen?

– Energi, mod och lust att prova nya arbetssätt. Vi jobbar nu mer iterativt och tillsammans, vågar experimentera mer och ser över våra processer och hur dom kan anpassas. Det har också lett till att vi i större utsträckning tar in input från andra delar av organisationen i våra frågor, vi på HR sitter inte alltid på dom bästa lösningarna själva. Dessutom står vi mer rustade att möta ett förändrat arbetssätt inom Umeå Energi.