Workshop inom Agil HR för Uppsala Kommun – kundcase

Agil HR

HR på Uppsala kommun ville lära sig mer om agila arbetssätt och hur de kunde samarbeta bättre i sina uppdrag. De anlitade Frida på FolkEtt för att facilitera workshops med syfte att öka insikterna och kunskaperna inom området.

– Vi har många ofta komplexa uppdrag i våra roller som HR-partners och specialister, säger Åsa Virdhall som arbetar med HR på Uppsala kommun. Vi ger stöd i alla HR-frågor och hjälper till att utveckla verksamheter i kommunen som ställer krav på att vi ska kunna identifiera vad det verkliga behovet av stöd är just för den chefen eller teamet. Därför letade vi efter hur vi på HR kan lära oss mer om agila arbetssätt och inte minst mindset. Vidare börjar allt fler i vår organisation tala om agilitet och vi vill ju också få den kunskapen.

”Vi fick kunskap och det väckte nyfikenhet hos flera av oss att lära mer och inte minst ta itu med några knepiga utmaningar vi har och verkligen testa agilt.”

 

På vilket sätt skapade dessa workshops värde för er?

– Genom lärande och reflektion fick vi syn på vad ett agilt angreppssätt kan innebära för oss. Vi fick kunskap och det väckte nyfikenhet hos flera av oss att lära mer och inte minst ta itu med några knepiga utmaningar vi har och verkligen testa agilt.

 

Hur upplevde du samarbetet?

– Frida är lätt att samarbeta med och lyssnade snabbt in vad vi frågade efter och ville ha hjälp att tänka kring. Frida ger också bra tips och ställer bra frågor och lotsar oss fram till tankar om hur vi kan fortsätta att utvecklas.

Nästa steg för Uppsala kommun blir en workshopserie med Frida med fler HR-kollegor inom verksamheten. Tanken är också att anlita Frida för att coacha teamet i agila arbetsmetoder inom specifika uppdrag.

– Vi kommer också att certifiera några av oss i agil HR. Vår resa har bara börjat.