Agil HR certifiering

Certifieringsutbildning (ICAgile) inom Agil HR via Agile People- ICP-AHR

Allt fler organisationer ser värdet av att applicera det Agila tankesättet inom HR, både i det interna arbetet men kanske framförallt i hur en HR-avdelning bidrar till att stötta en organisations lättrörlighet. När traditionella processer fokuserar på styrning och kontroll är en Agil HR-funktions roll snarare att skapa värde och stötta unika behov.

 

​Målgrupp

Denna tvådagars utbildning är designad för dig som arbetar med HR och personalfrågor exempelvis HR-chefer, HR business partners, HR-specialister, linjechefer, agila coacher, verksamhetschefer och konsultchefer i både privat och offentlig sektor.

 

Utbildningen

Vi går igenom strategiska frågor kring målsättning, prestationsstyrning, lönesättning, jobbroller, medarbetarundersökningar, med mera.

Utbildningen lägger stor vikt vid praktiska exempel och vi kommer bl.a. presentera en rad verktyg för att ni ska kunna komma igång med er satsning inom Agil HR.

I grund och botten handlar det om Agil HR och HR för Agilitet.

 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

 

Lyssna- för dig som ska gå utbildningen

 

 

Utbildningstillfällen

Pris: 18 000 SEK

Datum:

  • 4 – 5 oktober 2023, Stockholm
  • 13 – 14 november 2023, Stockholm, Early bird 16 900 SEK fram till 31/10
  • 13 – 14 februari 2024, Stockholm, Early bird 16 900 SEK fram till 31/1

I priset ingår frukost, lunch och kursmaterial.

Anmälan görs via formuläret nedan.