Kurspolicy

Anmälan och Betalning

1. Anmälan: För att delta i våra kurser behöver du fylla i och skicka in en komplett anmälningsblankett via vår webbplats (https://folkett.se) eller på annat anvisat sätt.

2. Bekräftelse: Efter att du har skickat in din anmälan kommer du att få en bekräftelse via e-post inom 5 arbetsdagar. Denna bekräftelse innehåller information om kursdatum, plats och betalningsinformation.

3. Betalning: Betalning ska vara oss tillhanda senast tre dagar innan kursens startdatum. Vi accepterar betalningar via bankgiro och fakturerar i Svenka Kronor (SEK). Vår faktureringsinformation finns på fakturan.

Avbokning och återbetalning

4. Avbokning utan påföljd: Avbokning kan göras utan påföljd upp till 30 dagar före kursens startdatum.

5. Överföring: Om du inte kan delta i kursen har du möjlighet att erbjuda din plats till en annan person. Kontakta oss i förväg så löser vi det gemensamt.

6. Återbetalning med läkarintyg: Vid avbokningar med giltigt läkarintyg (för dig eller ditt barn) kommer vi att återbetala 100% av kursavgiften. Alternativt kan du välja en plats på nästa tillgängliga kurs.

7. Full betalning: Avbokningar som görs senare än 30 dagar före kursens startdatum utgår full betalning.

Övriga Villkor

8. Ändringar och Inställningar: Vi förbehåller oss rätten att ändra kursdatum, tid eller plats. Om vi behöver ställa in en kurs kommer alla betalda avgifter att återbetalas.

9. Kursmaterial: Eventuellt kursmaterial som tillhandahålls under kursen är skyddat av upphovsrätten och får inte reproduceras eller distribueras utan tillstånd från oss.

10. Betalningsvillkor: Betalningsvillkor är 20 dagar från fakturadatum.

Genom att anmäla dig till våra kurser godkänner du och accepterar dessa kursvillkor. Vi rekommenderar att du läser och förstår dem noggrant innan du anmäler dig.

Om du har några frågor eller behöver ytterligare information, tveka inte att kontakta oss.