Agil strategi och organisationer med Erik Schön #014

Agila HR Podden

Denna vecka gästas Frida Mangen av Erik Schön.

Det blir ett samtal om smått och gott så som ledarskap, kultur och mänskligt varande. Hur hanterar vi oönskade beteenden, vad är kultur och skiljer den sig mellan länder? Är mätetal bra och hur skapar vi strategier i komplexa kontexter?

Samarbetspartner/sponsor Baloo Learning– Henrik Örnstedt

Miniserie: Vad är en lärande organisation?
Minut 01:16 – 05:32

Erik Schön – om ledarskap, kultur och mänskligt varande.
Minut 05:42 – 48:49