Vi reder ut den agila terminologin

I andra avsnittet av Agila HR-podden träffar jag Fredrik Zander som är agil coach. Han hjälper mig att reda ut begreppen och metoderna inom den agila världen.

Agile betyder lättrörlig, vig eller smidig. Våra organisationer och vi medarbetare möter en mer snabbföränderlig omvärld där kraven konstant förändras. Vi behöver mer flexibilitet i sättet vi arbetar och organiserar oss på. Agilt tankesätt och agila metoder kan hjälpa till att stötta i detta arbete.

 

Vad är vattenfallsmetoden?

Detta är en traditionell projektledningsmetod, och är uppdelad i olika faser där varje fas skall vara avklarad innan nästa steg påbörjas. Den liknas med ett vattenfall och ses ha ett visst flöde. Inom IT-utvecklingen brukar det delas upp i kravställning, utveckling, test och validering och till slut lansering av produkt och sedan underhåll.

Kritiken mot vattenfallsmetoden är att det kan vara svårt att i förväg förutse alla krav för produkten, det tar långt tid innan den blir klar och metoder är inte flexibel för att hantera förändringar.

 

Vad är det agila manifestet?

Det skrevs 2001 av en grupp mjukvaruutvecklare som hade tröttnat på och som en reaktion mot vattenfallsmetoden. Manifestet består av 4 värderingar och 12 principer.

 

Värderingarna;

  • Värderar individer och interaktion framför processer och verktyg
  • Värderar samarbete med kunden framför att förhandla om kontrakt
  • Värderar att reagera på förändringar framför att följa en uppgjord plan
  • Värderar fungerande mjukvara framför omfattande dokumentation

 

Ovanstanstående punkter skall inte tolkas som att t.ex. metoder, processer och verktyg inte har något värde och skall ignoreras. De kommer dock före i prioriteringen om de ställs mot varandra.

 

Vad är Scrum?

Ordet Scrum kommer från Rugbyn och är ett moment när bollen sätts i spel. Ramverket har liknats vid Rugbyn då bollen genom ett flöde spelas upp mot mål över planen. Ett rugbylag spelar bollen upp tillsammans tvärtemot vattenfallsmetoden som man kan likna en stafettpinne som lämnas över mellan spelarna. Scrum fokuserar på affärsnyttan, istället för en klassisk kravspecifikation finns en såkallad backlog. En backlog är en prioriterad och levande lista med önskemål som kan prioriteras om under projektets gång.

 

Roller inom Scrum;

  • Produktägare: Tar emot, hanterar och prioriterar önskemål om tillägg och ändringar för en produkt.
  • Scrum master: Fungerar som coach för teamet. Säkerställer efterlevnad av processen, synkroniserar mellan aktörer samt avlägsnar hinder för teamet.
  • Team: Utvecklingsteamet är självorganiserande. Det är bra om den täcker så mycket som möjligt av kompetensbehovet. Gruppen bör bestå av 3-9 personer.

I scrum fördelas arbetet i sprintar. En sprint kan vara mellan 2 och 6 veckor lång. En sprint inleds med ett planeringsmöte (Sprint planning) och avslutas med en demonstration och genomgång av det som skapats under sprinten (Sprint review). Under sprinten sker dagliga scrums/stå upp möten och sist i en sprint görs en återblick (retrospective).

 

Vad är Kanban?

Kanban betyder signalkort på japanska och kommer från början från bilindustrin.
I Kanban använder vi en tavla för att visualisera arbetsflödet. Sedan begränsas antalet pågående aktiviteter och ledtiden optimeras.

Kanban bygger på tre delar;

  • Visualisera arbetsflödet
  • Begränsa antalet pågående aktiviteter
  • Mäta ledtiden och optimera den

 

Vad är lean start-up?

Detta är en experimentell metod som används för att på så kort tid som möjligt gå från antagande till fakta, fail fast-fail often är devisen. Målsättningen är att testa sin affärside tillsammans med den potentiella kundgruppen så snabbt som möjligt. Detta för att vässa och anpassa den så att den blir så effektiv som möjligt på så kort tid som möjligt. Det centrala är att lära sig om vad som fungerar och inte blint börja exekvera på sin egen idé för tidigt. Detta har blivit en populär metod som används på såväl nystartade företag som etablerade och stora organisationer i samband med utvecklandet av nya produkter.

 

Vad är T-formad kunskap?

Detta är kunskap där en individ har kunskaper som är både breda och djupa. Djupa kunskaper inom sin specialitet men även breda kunskaper om mycket annat.