AI för HR – kom igång och led vägen

AI för HR - kom igång och led vägen

Vare sig vi vill eller inte, är AI här för att stanna och det går snabbt. Visst vore det skönt med färre utdragna möten, mindre admin och ha automatiserade HR processer eller varför inte en digital assistent? Men hur hanterar vi utmaningarna och riskerna som följer samtidigt som vi lär oss något som är helt nytt för de flesta, i en tid av budgetrestriktioner, omprövade prioriteringar och stramare ekonomi?

 

Tre tips på hur du kommer igång med AI 

  1. Utbilda dig, det finns flera utbildningar och onlinekurser om AI för dig som arbetar med HR. Mitt  tips är att börja med en grundläggande hands-on-kurs som gör att du kommer igång och kan börja testa i din egen vardag.
  2. Våga testa och leka runt, det är bästa sättet att lära sig. Det är faktiskt roligare än vad man tror. Testa olika prompter för att förstå hur du kan nyttja AI på bästa sätt. Här hittar du lite olika promtguider.
  3. Gå med i ett AI-forum, kanske har ni ett på jobbet? Om inte starta ett. Här kan ni lära av varandra men också diskutera etiska dilemman, säkerhetsfrågor och dilemman.

Ju mer vi lär oss om AI, desto mer kan vi dra nytta av dess hjälp. Det handlar inte bara om tekniska lösningar, utan också om hur människor faktiskt samverkar med dessa system.

Några områden och viktiga frågor gällande AI för HR 

 

  • Omställning av kompetens och kompetenskartläggning, enligt McKinsey’s rapport ”State of AI in 2023”, förväntar sig 38% av företagen att omskola över 20% av sin arbetskraft inom tre år på grund av AI. HR:s roll är avgörande för att leda denna omställning genom kompetensutveckling, upskill, reskill och nyrekrytering.
  • Proaktivt utveckla nya färdigheter som kompletterar AI. Detta innebär att fokusera på mänskliga färdigheter som kreativitet, kritiskt tänkande och emotionell intelligens, färdigheter AI har svårt att efterlikna.
  • Inkludera AI i den strategiska planeringen, tid för att utforska, utveckla och lära behöver tas med i budgetallokeringen.
  • AI-säkerhet,  HR-avdelningen kan bidra på flera sätt när det kommer till säkerhet och etik. Säkerhet är mycket av en beteendevetenskaplig fråga, hur vi människor agerar och interagerar tillsammans med tekniken. Tillsammans med IT och andra avdelningar kan vi tvärsektoriellt bidra med våra olika perspektiv och kompetenser.
  • Kravställning av HR system och verktyg som säger sig ha inbyggd AI. Vad innebär det för er organisation? Vilka möjligheter och risker finns?
  • Medarbetarledd AI- utveckling, facilitera och bjud in medarbetarna i processen att se över vad som kan automatiseras med hjälp av AI. De har kunskap om verksamheten och kan tillsammans identifiera möjligheter och risker.
  • Automatisera HR- processer och admin, börja utforska vad som kan automatiseras med hjälp av AI och i vilket arbete ni kan iterera och använda AI som bollplank. Här fungerar till exempel Designthinking utmärkt som metod.

Vill du fördjupa dig mer ?

AI in a Nutshell med Henrik Kniberg 

Endagsutbildning AI för HR

AI för folket podcast

Ai äter byråkrati till frukost – AgilaHRpodden

AI för HR – AgilaHRpodden