Tomas Björkholm förklarar SCRUM

Tomas Björkholm förklarar SCRUM

Tomas Björkholm är en ledarskaps- och organisationsutvecklare med expertis inom Lean, Agile och Scrum som bland annat skrivit böckerna   ”Prioritera, fokusera, leverera” och ”Kanban in 30 days”.

 

Hej Tomas, vad är Scrum egentligen?

Scrum är ett processramverk som bygger på välbeprövade metoder för att skapa engagemang, effektivitet och högre kvalitet. Det bygger på tanken att personer med olika kompetenser samarbetar för att lösa problem och utmaningar. Man jobbar i korta cykler, som kallas ”sprintar”, för att hela tiden ha någon form av närliggande mål i sikte. Personerna som är satta på att lösa problemen har stort mandat så att de snabbt kan ta sig förbi eventuella hinder som kommer i deras väg.

 

Vilka slags utmaningar och problem kan man lösa med Scrum?

Samarbetet och det stora mandatet gör att man klarar av att även lösa svåra och komplexa problem. I de situationerna kommer mer traditionella lösningar till korta eftersom de ofta bygger på att beslut tas för tidigt och av för få personer. Ännu värre om beslutande personer sitter långt ifrån verksamheten. Riktigt svåra problem kräver att personer med olika kunskaper och erfarenheter hjälps åt för att förstå problemet och ta fram bästa möjliga lösningen. De måste våga testa hypoteser för att experimentera sig fram till bästa lösningen.

 

Varför är det viktigt för HR och verksamhetsutvecklare att känna till det här arbetsättet/metoden?

Versamhetsutveckling är ett komplext problem då förutsättningar snabbt kan förändras och där det sällan är möjligt att på förhand veta vad som är rätt lösning. För att öka sannolikheten att hamna rätt behöver många bidra med sina kunskaper och erfarenheter.

 

Kan du ge dina bästa tips för att komma igång?

Mitt tips är att starta med ett problem som kräver att olika kompetenser samarbetar. Sätt ihop ett team av lämpliga personer och låt dem sätta upp mål som de tror sig kunna nå på en vecka eller två. När de når målet bjuder de in intresserade personer så de får ge feedback och dela med sig av sina tankar runt nästa steg. Därefter reflekterar teamet över hur de kan bli bättre under nästa sprint. Sedan är det dags att planera nästa sprint och fortsätta så för att lösa problem efter problem. När de börjar bli varma i kläderna kan de bli mer strukturerade och kolla Scrum-guiden för att dra nytta av erfarenheterna från miljontals team. De får dock aldrig glömma att de är satta på att lösa problem, inte på att följa en process för att implementera lösningar som andra bestämt.

 

Vill du veta mer?

Kolla in kursen Certified Scrum Master för HR och verksamhetsutvecklare med Tomas Björkholm och Frida Mangen.

Lyssna på poddavsnitten Rollerna inom SCRUM  och Vad är SCRUM ?