Rollerna inom Scrum #85

Agila HR Podden

Lyssna på Spotify | Lyssna på Apple Podcast

Denna vecka gästas jag av Hans Brattberg och Reza Farhang, konsulter och utbildare inom Scrum. Vi reder ut de olika rollerna PO (product owner) och Scrum master – vad skiljer dem åt? Vilka vanliga missförstånd utmaningar och fördelar finns med arbetssättet? Reza och Hasse bjuder på många konkreta exempel och ger sina tips till den som vill komma igång med Scrum.

Översikt av avsnittet

I detta avsnitt diskuterar Hans och Reza de olika aspekter av att arbeta som produktägare och implementera agila arbetssätt, särskilt inom ramen för Scrum.

Viktiga egenskaper för produktägare: Hans och Reza betonar att det är viktigt för produktägare att vara ”likabla” och skapa delägarskap för att lyckas. Det innebär att bygga förtroende och vara kommunikativ och lyhörd. Att sätta tydliga visioner och mål, samt hjälpa teamet att nå dem, är också nyckelfaktorer. Diskussionen belyser även balansen mellan att vara delägare och ändå äga tillräckligt för att fatta beslut utan att ständigt kompromissa.

Skillnader mellan projektledare, Scrum Master och produktägare: Hans och Reza diskuterar de olika rollerna och betonar vikten av att anpassa sig till teamets behov och projektets natur. De påpekar att det är en vanlig missuppfattning att man kan välja och vraka bland Scrum-elementen och att det är bättre att börja med hela ramverket och sedan justera efter behov. Det nämns även att det kan vara en varningssignal att ha samma person som både Scrum Master och produktägare.

Utmaningar med att införa agilt arbetssätt i organisationer: Diskussionen tar upp problem och missförstånd som kan uppstå när man inför agila arbetssätt. Det betonas att det är viktigt att inte bara följa processer mekaniskt utan att förstå och anpassa dem efter organisationens behov. Det nämns även utmaningar med att ha anställda som är involverade i både agila team och traditionella projekt, och hur detta kan påverka arbetsmiljön och individers arbetsbelastning. Det råder enighet om att man måste överväga hur man gör för att göra arbetet hållbart för både affären och individen.

Sammanfattningsvis belyser diskussionen vikten av att skapa delägarskap, förstå agila principer, och anpassa arbetssättet efter organisationens specifika behov och utmaningar.

Översikten är transkriberad med Deepgram och sedan sammanfattad med ChatGPT.

 

Ytterligare resurser