Agil HR kurs med certifiering

Agil HR kurs med certifiering

Certifieringsutbildning (ICAgile) inom Agil HR via Agile People- ICP-AHR

Allt fler organisationer ser värdet av att applicera det Agila tankesättet inom HR, både i det interna arbetet men kanske framförallt i hur en HR-avdelning bidrar till att stötta en organisations lättrörlighet. När traditionella processer fokuserar på styrning och kontroll är en Agil HR-funktions roll snarare att skapa värde och stötta unika behov.

 

​Målgrupp

Denna tvådagars kurs är designad för dig som arbetar med HR och personalfrågor exempelvis HR-chefer, HR business partners, HR-specialister, linjechefer, agila coacher, verksamhetschefer och konsultchefer i både privat och offentlig sektor.

 

Under 2-dagarutbildningen går vi igenom

 • Introduktion till det agila synsättet och hur det hänger ihop med Lean och systemtänkande.
 • Varför ska vi arbeta agilt?
 • Vad kännetecknar det agila tankesättet och hur förändras de traditionella HR-processerna när vi arbetar agilt?
 • Hur bör HR anpassa sitt arbete för att skapa maximalt värde i en agil organisation? Hur bör till exempel rekrytering, utvärderingar av prestationer och lönesättning se ut?
 • Vilka konkreta exempel finns det? Hur har andra gjort? Vad fungerar?
 • Hur kan man använda agila tekniker som SCRUM och Kanban för HR?

 

HR:s roll i en agil organisation

 • Hur kan HR stötta en agil implementation?
 • Målsättning och prestationsstyrning på nytt sätt
 • Lönesättning och bonusmodeller för en agil organisation
 • Jobbroller – behövs de i framtiden?
 • Lärande och utveckling i en komplex omvärld
 • Medarbetarundersökningar på agilt sätt
 • Hur en HR-avdelning själva kan arbeta agilt, exempelvis genom Kanban och förbättringsmöten.
 • Vi genomför en sprint tillsammans och övar på att skriva user stories för HR.
 • Fördjupning och certuppgift iform avi ett case
 • Praktiska verktyg, mallar och övningar för HR och chefer

 

Metod

Utbildningen lägger stor vikt vid praktiska exempel och vi kommer bl.a. presentera en rad verktyg för att ni ska ska kunna komma igång med er egna satsning på agil HR. Vi tar er igenom ett agilt HR-projekt från att sätta mål och ta fram user stories för HR till att genomföra sprintplanering och uppföljning med hjälp av Kanban.

 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

 

Nyfiken på att veta mer, läs bloggposten: Vad är Agil HR?

 

Lyssna- för dig som ska gå utbildningen

 

 

Utbildningstillfällen

Pris: 18 000 SEK

Datum:

 • 6-7 maj 2024, Stockholm, Early Bird 16 900 sek fram till 28/3
 • 18-19 sep, Stockholm, Early Bird  16900 sek fram till 18/8

I priset ingår frukost, lunch och kursmaterial.

Anmälan görs via formuläret nedan. Om du inte hittar ett datum som passar, kontakt oss så hjälper vi dig.