AI Act – den nya EU lagstiftningen

AI FÖR FOLKET

I veckans avsnitt diskuterar vi EU:s nya AI-lagstiftning med techjuristen Linn Alfredsson. Vi utforskar lagens syfte, diskuterar dess riskkategorier och viktiga detaljer som berör alla. Linn delar också med sig av praktiska utmaningar och tipsar om hur man skapar tydliga riktlinjer för AI-användning på arbetsplatsen.

Oavsett om du arbetar direkt med AI eller bara är nyfiken på ämnet, är detta avsnitt du inte får missa.

Översikt av avsnittet

Linn Alfredsson delar med sig av sin erfarenhet som techjurist och hur hon använder AI i sitt dagliga arbete, från att använda AI-tjänster för att förenkla juridiskt språk till att granska avtal med AI-verktyg.

De diskuterar syftet med AI Act, vilket är att säkerställa att AI-system används på ett säkert och etiskt sätt inom EU. Lagstiftningen delas in i tre huvudkategorier: låg risk, hög risk och förbjudna användningar. Högriskkategorin omfattar system som påverkar kritisk infrastruktur och har strikta krav på transparens och datahantering.

Linn ger konkreta tips för företag att hantera AI Act, inklusive att göra en riskbedömning, utveckla en strategi och etablera interna policys för AI-användning.

De diskuterar även utmaningarna med lagstiftningen, inklusive komplexiteten vid implementering och tolkning av lagtexten samt de etiska frågor som uppstår kring AI-användning.

Avsnittet avslutas med en diskussion om hur AI kan påverka organisationer i framtiden, med fokus på potentiella affärsmodeller som kan uppstå, såsom licensiering av träningsdata för AI-modeller.

Översikten är transkriberad med Deepgram och sedan sammanfattad med ChatGPT.

 

För dig som vill lära dig mer så har FolkEtt två utbildningar: AI 💛 HR och Kom igång med Generativ AI – digital utbildning