AI agenter för nybörjare

AI FÖR FOLKET

I veckans avsnitt gästas vi har vår återkommande expert Nils Janse.

Nils förklarar vad AI-agenter är, hur de skiljer sig från Siri och Alexa, och hur de kan komma att påverkan vår vardag. Vi pratar också om vad det finns för agenter redan idag, för och nackdelar samt etiska frågor.

På med hörlurarna och välkommen in i agenternas värld.

 

Översikt av avsnittet

Definition av AI-agenter

  • Nils förklarar att en AI-agent är ett AI-program som agerar autonomt, till skillnad från röstassistenter som Siri och Alexa, som kräver användarens instruktioner för att utföra uppgifter.

 

Skillnader från vanliga röstassistenter

  • AI-agenter är mer autonoma och kan utföra uppgifter baserat på förutbestämda regler och anpassa sig efter olika situationer utan kontinuerlig mänsklig intervention.

 

Framtida användning av AI-agenter

  • Nils förutspår att AI-agenter kommer att bli en integrerad del av våra liv, hjälpa oss med olika uppgifter och öka vår produktivitet. Han nämner att dessa agenter kommer att kunna utföra mer komplexa och självständiga uppgifter än dagens teknologi tillåter.

 

Exempel på nuvarande AI-agenter

  • Nils beskriver Robot Process Automation (RPA) och hur det används för att automatisera repetitiva uppgifter. Han ger också ett exempel på en AI-agent som utvecklats för att agera som journalist, samla in nyheter, skriva manus, och generera röst- och videoinnehåll.

 

Fördelar med AI-agenter

  • AI-agenter kan avlasta människor genom att ta över repetitiva och tidskrävande uppgifter, vilket frigör tid för mer kreativa och strategiska aktiviteter.

 

Risker och utmaningar

  • Nils nämner risken för överanvändning av AI-agenter och att detta kan leda till informationsöverflöd och etiska problem. Han betonar vikten av kritiskt tänkande och behovet av att kunna ifrågasätta AI:s beslut och output.

 

Framtidsscenarier och AI-agenters utveckling

  • Nils spekulerar att GPT-5, nästa generation av språkmodeller, kommer att lanseras snart och betydligt förbättra AI-agenters kapacitet. Han påpekar att företag som tidigt anammar AI-teknologi kommer att få ett försprång.

 

Betydelsen av prompt engineering

  • För att effektivt använda AI-agenter, är det viktigt att förstå hur man skapar rätt instruktioner (prompts) för att få önskade resultat. Han förklarar att förståelsen för prompt engineering kommer att vara avgörande även när AI-modellerna blir smartare.

 

Sammanfattningsvis ger avsnittet en djupgående inblick i vad AI-agenter är, deras nuvarande tillämpningar, potentiella fördelar och utmaningar, samt framtida möjligheter och utvecklingar inom området.

Poddavsnittet understryker behovet av bredare förståelse och förberedelse för AI:s effekter på samhället.

Översikten är transkriberad med Deepgram och sedan sammanfattad med ChatGPT.

 

För dig som vill lära dig mer så har FolkEtt två utbildningar: AI 💛 HR och Kom igång med Generativ AI – digital utbildning