AI för nybörjare

AI FÖR FOLKET

Veckans gäst är Johan Falk, tidigare journalist och lärare, som nu arbetar på Skolverket och har skrivit två böcker: ”AI och skolan” och ”AI för nybörjare”. Vi diskuterar hur mycket av de bakomliggande teknikerna till generativ AI som du behöver förstå, hur snabbt utvecklingen går och hur den påverkar samhället. Vi pratar även om vikten av att diskutera huruvida AI ska vara ett mer passivt verktyg eller en aktiv kraft på arbetsplatsen.

Rabattkod till Johans bok: falk24. Besök https://www.nok.se/ för mer information.

Översikt av avsnittet

I avsnittet diskuterar Sofia och Frida med gästen Johan, en författare och anställd vid Skolverket, men medverkar som privatperson. Johan har skrivit boken ”AI för nybörjare” och berättar att hans intresse för AI växte fram särskilt efter lanseringen av ChatGPT 2022. Hans bok syftar till att utbilda allmänheten om AI.

Johan betonar att för att använda AI effektivt behöver man inte förstå alla tekniska detaljer, men det är viktigt att se AI som en konversationspartner snarare än en traditionell datorprogram. Han påpekar också att AI utvecklas mycket snabbt, vilket innebär stora möjligheter men också risker. Han diskuterar hur AI kan påverka samhället, särskilt med tanke på den digitala klyftan, och hur tidiga investeringar i AI-kunskap kan vara mycket värdefulla.

Johan nämner också att med AI kan vi få en större påverkan på världen och att det finns en risk att teknikutvecklingen ökar klyftorna mellan de som kan utnyttja AI och de som inte kan det. Han tar upp exempel som att AI kan hjälpa oss att bli mer effektiva i arbetslivet, men också att det kan förändra maktförhållanden på arbetsplatser.

Mot slutet av samtalet nämns OpenAI:s lansering av GPT-4, och Johan understryker att tillgången till denna teknik för allmänheten är en stor förändring. De diskuterar även hur AI-botar kan skapa personliga relationer med användare, vilket är en aspekt med stor inverkan på samhället.

Avsnittet avslutas med ett erbjudande om att köpa Johans bok med rabatt, som ett sätt att sprida kunskap om AI.

Översikten är transkriberad med Deepgram och sedan sammanfattad med ChatGPT.

 

För dig som vill lära dig mer så har FolkEtt två utbildningar: AI 💛 HR och Kom igång med Generativ AI – digital utbildning