AI i ett juridiskt perspektiv

AI FÖR FOLKET

I veckans avsnitt gästas vi av bolagsjuristen Jakob Iwars för att utforska de juridiska dimensionerna av artificiell intelligens.

AI är inte bara ett område fullt av möjligheter, det väcker också viktiga frågor och utmaningar som t ex balansen mellan innovation och integritetsskydd. När tekniken utvecklas, hur väl lyckas lagstiftningen hålla jämna steg och hur gör vi etiska överväganden kring bias och rättvisa?

Vi djupdyker i hur företag bör hantera personuppgifter och känslig data med omsorg. Vi pratar också om vikten av att företag håller sig uppdaterade med internationella standarder och navigerar i den komplicerade lagstiftningen, särskilt med tanke på EU:s AI Act och GDPR.

Översikt av avsnittet

I det här avsnittet av AI för folket diskuterar programledaren Frida och gästen Jakob, en bolagsjurist och GDPR-nörd, juridiska aspekter av användningen av artificiell intelligens (AI). De utforskar utmaningar och överväganden kopplade till lagstiftning och integritetsskydd. Här är en sammanfattning:

 

Juridiska utmaningar med AI: Snabb utveckling av AI jämfört med lagstiftning. Vikten av att vara medveten om vilken typ av data som används och hur den hanteras. Brist på tydlig praxis inom juridiken för AI.

Användning av AI på arbetsplatsen: Vikten av att överväga användning av personuppgifter och konkurrenskänsligt material i AI. Intern och extern kontroll över data och åtkomst.

GDPR och dataskydd: Vikten av transparens och att informera berörda om AI-användning. Behovet av att vara medveten om var data lagras och vilka rättigheter individer har.

Upphandling av AI-produkter: Tydliggörande av ansvar för AI-delen inom en tjänst. Risker och överväganden kring kunduppgifter och deras användning.

Etiska överväganden och bias i AI: Diskussion om användningen av AI i rekrytering och riskerna med att överföra bias. Betydelsen av att människor är involverade i beslutsfattande för att undvika diskriminering.

Balansen mellan innovation och integritetsskydd: AI som en möjliggörare för innovation men med behovet av att upprätthålla integritetsskydd.

Internationell lagstiftning och andra överväganden: Upphovsrättsliga frågor kopplade till användning av generativa AI. Vikten av att överväga företagshemligheter och riskerna med att dela företagsinformation med AI.

Framtiden för arbete med AI: Möjligheten att automatisera vissa juridiska arbetsuppgifter men med en fortsatt mänsklig övervakning och bedömning.

Avslutande råd till lyssnarna: Att inte vara rädd för att använda AI men att vara vaksam och medveten om risker.

 

Sammanfattningsvis diskuteras olika aspekter av AI och lagstiftning med betoning på integritetsskydd och ansvar. Jakob betonar behovet av att vara medveten och engagerad i användningen av AI för att säkerställa etisk och laglig praxis.

Översikten är transkriberad med Deepgram och sedan sammanfattad med ChatGPT.

 

För dig som vill lära dig mer så har FolkEtt två utbildningar: AI 💛 HR och Kom igång med Generativ AI – digital utbildning