AI inom socialtjänsten i Linköping

AI FÖR FOLKET

I veckans avsnitt gästas vi av Åse Andersson, utvecklingsledare på socialtjänsten i Linköping. Hon delar med sig av sina erfarenheter från ett projekt där de testat prediktiv AI för att utveckla ett prognosverktyg för placering av barn och unga. Vi får höra om lärdomar från projektet, de viktigaste framgångsfaktorerna och tips på vad man ska ha med sig innan man sätter igång projekt som detta.

Översikt av avsnittet

Projektet handlar om att skapa ett prognostverktyg för placeringar av barn och unga, med syfte att använda machine learning för att förutse behov och planera resurser.

Projektet finansierades delvis av Vinnova och syftade till att utforska AI:s möjligheter för att hantera komplexa data och göra prognoser.

En viktig lärdom från projektet var att förstå vilket ekosystem som krävs för att arbeta med AI effektivt och att identifiera kompetenser som behövs inom organisationen.

Dataanonymisering var viktigt för att skydda integriteten, där anonymiserad data användes för att göra prognoser utan att innehålla känslig information som namn och personnummer.

Kommunikation mellan olika professioner, särskilt mellan teknikorienterade och icke-teknikorienterade, var en utmaning som krävde öppenhet och förståelse för varandras verksamheter och termer.

Risken med att automatisera socialtjänstens arbete med AI innefattar att missa viktiga aspekter och skapa ökad byråkrati om processen inte balanseras noggrant.

Juridiska och etiska aspekter samt noggrann datahantering behöver beaktas tidigt i projektet för att undvika problem och för att säkerställa att resultatet kan användas på ett meningsfullt sätt.

Slutligen, projektet syftade inte till att ersätta mänsklig kompetens, utan snarare att komplettera och underlätta socialtjänstens arbete med hjälp av AI-verktyg.

Denna sammanfattning ger en översikt över de viktigaste diskussionspunkterna och lärdomarna som tas upp i avsnittet.

Översikten är transkriberad med Deepgram och sedan sammanfattad med ChatGPT.

 

För dig som vill lära dig mer så har FolkEtt två utbildningar: AI 💛 HR och Kom igång med Generativ AI – digital utbildning