AI och cybersäkerhet med Kim Elman

AI FÖR FOLKET

I det här avsnittet träffar vi Kim Elman, chef för RISE Centrum för cybersäkerhet.

Vi lever i en tid av både snabb teknisk utveckling och ökade politiska spänningar, vilket innebär både utmaningar och möjligheter. Hybridkrigföring och cyberangrepp har blivit allt vanligare, som ett led i detta. Vi diskuterar AI:s roll i att öka cybersäkerheten, riskerna på våra arbetsplatser och framtida behov av kunskap inom området. Du får också med dig konkreta tips på vad du kan tänka på och göra i din vardag.

Översikt av avsnittet

Cybersäkerhetens Grundläggande Förståelse: Kim understryker vikten av att förstå den ökande digitaliseringens påverkan på samhället och näringslivet samt de hot som följer med detta.

Vanliga Hot: Ransomware och bedrägerier är de vanligaste hoten enligt Elman. Ransomware innebär att filer och datasystem krypteras och användaren tvingas betala för att återfå tillgång. Bedrägerier riktar sig ofta mot personer med lägre digital mognad.

Branschspecifika Utsattheter: Vissa branscher, som bank- och finanssektorn, ligger före i cybersäkerhetsarbete på grund av pengamotiv, men det finns också lättare måltavlor inom andra branscher.

 

Säkerhet för privatpersoner

Enkla Åtgärder: Att höja den gemensamma cybersäkerhetsnivån kan göras genom att följa grundläggande cyberhygien, som att använda säkra lösenfraser och implementera alternativ flerfaktorsautentisering.

Säker Användning av Generativa AI: Varning ges för att ladda upp känslig information till generativa AI-modeller, och försiktighet rekommenderas vid interaktion med sådana system.

 

AI och Cybersäkerhetens Framtid

Automatisering och Skalning: AI påverkar både säkerhetsdimensionen och samhället genom att möjliggöra automatisering och skalning av både försvars- och angreppsmetodik.

Desinformationsproblem: Syntetiska medier och automatiserad desinformation kan öka, vilket kräver ökad uppmärksamhet på att säkerställa pålitligheten i digital information.

Säkerhetsrisker med AI-modeller: Kim nämner risken för säkerhetsproblem med AI-modeller, inklusive läckande information och behovet av att säkerställa att modellerna inte används för oönskade syften.

 

Tips för att hålla jämna steg med utvecklingen

Källkritik och Kurering: Kim råder lyssnarna att välja noggrant kurerade och pålitliga källor för att hantera informationsöverskottet och hålla sig informerade om den snabba utvecklingen.

Sammanfattningsvis ger avsnittet en inblick i de grundläggande aspekterna av cybersäkerhet, dess koppling till AI och dess påverkan på både individnivå och samhälleligt plan.

Översikten är transkriberad med Deepgram och sedan sammanfattad med ChatGPT.

 

För dig som vill lära dig mer så har FolkEtt två utbildningar: AI 💛 HR och Kom igång med Generativ AI – digital utbildning