AI och jämställdhet

AI och jämställdhet

Kvinnor är starkt underrepresenterade i AI och tekniksektorn vilket leder till att våra behov och erfarenheter ofta ignoreras. Denna skevhet i representationen leder inte bara till att kvinnors behov och erfarenheter ofta hamnar i skymundan, utan också till att den data som AI-systemen tränas på bär på fördomar som gynnar män och förstärker befintliga fördomar och ojämlikheter.

 

För att skapa rättvisa och effektiva AI-system anser jag att att det är avgörande att:

  • Vi granskar och förbättra våra datamängder för att säkerställa att de är representativa och fria från fördomar. När data och tillvägagångssätt brister i mångfald riskerar vi skadlig inverkan på beslut som påverkar människors liv.
  • Vi ökar mångfalden bland dem som utformar och utvecklar AI, för att försäkra att ett brett spektrum av perspektiv och erfarenheter tas i beaktande. Idag består teknikbranschen endast av 20% kvinnor, endast 12 % av de som forskar på AI är kvinnor och 6% som utvecklar mjukvara (Källa Unesco).
  • Att vi ger anslag till innovation och forskning som vill driva jämställdhetsutvecklingen och forska på ojämställda algoritmer och strukturer.
  • Att vi inför utbildningsprogram specifikt riktade till kvinnor inom IT och data, för att stärka deras närvaro och inflytande i branschen.
  • Att vi skapar tillgängliga och inkluderande AI-teknologier som är anpassade för människor med olika bakgrunder, förmågor och behov.
  • Att vi implementerar transparenta metoder för övervakning och redovisning av AI-systemens påverkan, för att kunna identifiera och åtgärda eventuell bias och diskriminering.
  • Att vi främjar kulturell och social mångfald i utvecklingen av AI, för att säkerställa att teknologin respekterar och värderar olika kulturer och samhällen.

 

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något! Genom att utnyttja AI:s förmåga att automatisera och objektivisera beslutsprocesser kan vi minska fördomar och bias, vilket direkt bidrar till att öka jämställdheten. AI kan också utveckla och implementera lösningar för att identifiera och motverka ojämlikheter, vilket skapar en mer inkluderande och rättvis tekniksektor. Vi står inför ett kritiskt vägval: att fortsätta på den nuvarande banan, där teknikens framsteg riskerar att endast gynna en del av samhället, eller att välja en riktning, där vi aktivt arbetar för att inkludera alla röster och perspektiv i skapandet av vår gemensamma framtid.

 

Vill du fördjupa dig mer?

Lyssna på Paulina Modlitba: Generativ AI – digitalisering på steroider!

Lyssna på Nils Janse: AI för HR

Utbildning: AI 💛 HR