Beteendedesign och AI

AI FÖR FOLKET

I veckans avsnitt har vi bjudit in Niklas Laninge, psykolog med specialisering inom beteendedesign. Niklas delar med sig av sina kunskaper om hur beteendedesign kan förenkla utvecklingen och integreringen av digitala produkter och ny teknik. Vi utforskar även orsakerna till att Sverige ligger efter i utvecklingen och användningen av AI och siar om hur framtidens arbetsliv kan komma att se ut.

Översikt av avsnittet

Beteendedesign, enligt Niklas, handlar om att strukturerat förändra beteenden genom metoder som tar hänsyn till beteendevetenskapliga insikter. Han ger exempel på hur detta tillämpas i vardagen, som att minska nedskräpning eller optimera användningen av digitala tjänster.

Med AI:s ökande roll ser Niklas potential i att effektivisera beteendedesign genom att dra nytta av verktyg som stora språkmodeller. Dessa modeller kan användas för att analysera textbaserad feedback och optimera användarupplevelsen. Dock understryker han vikten av att inte blint lita på AI-resultat och att behålla mänskligt omdöme för att undvika bias och felaktiga slutsatser.

Avsnittet avslutas med en diskussion om hur användarvänlighet och förståelse för användardata är centrala när man integrerar AI i produkter och tjänster. Niklas betonar att trots teknikens framsteg måste man vara medveten om risker och använda sin egen bedömning.

Översikten är transkriberad med Deepgram och sedan sammanfattad med ChatGPT.

 

För dig som vill lära dig mer så har FolkEtt två utbildningar: AI 💛 HR och Kom igång med Generativ AI – digital utbildning