Handfasta tips för dig som vill komma igång

AI FÖR FOLKET

I detta avsnitt möter vi André Andersson, VD och medgrundare av Scribill, som delar med sig av sin erfarenhet från att omvandla sin contentbyrå till ett utbildningsföretag, med fokus på generativ AI. Vi diskuterar AI:s framtida roll och André ger handfasta tips för ledare som vill komma igång. Dessutom berör vi vikten av att hantera rädslor som chef i en teknikdriven värld.

Översikt av avsnittet

Börja enkelt: Skaffa ett konto och interagera med språkmodeller för att snabbt se potentialen bakom dessa verktyg. Exempelvis nämns att använda Chat-GPT, även i gratisversionen.

Var tydlig i kommunikationen med AI: För att få relevanta svar är det viktigt att vara tydlig och ge all nödvändig kontext och material för uppdraget.

Medvetenhet om datadelning: Användare bör vara medvetna om att de delar data med Open AI och vara försiktiga med att inte skicka känslig information.

Diskussionen berör även vanliga rädslor och missuppfattningar kring AI, som rädslan för att förlora jobb och tanken att AI kommer att ta över världen. André poängterar att AI fortfarande är ett verktyg och att dagens AI-verktyg är långt ifrån att vara självmedvetna eller självstyrande.

Vidare diskuteras behovet av att chefer och ledare förstår AI för att kunna implementera det effektivt och utforma policys som hanterar användningen av AI inom organisationer. Avsnittet avslutas med en diskussion om förväntade förändringar och ökad integration av AI i arbetsprocesser inom de kommande sex månaderna.

 

Översikten är transkriberad med Deepgram och sedan sammanfattad med ChatGPT.

 

För dig som vill lära dig mer så har FolkEtt två utbildningar: AI 💛 HR och Kom igång med Generativ AI – digital utbildning