Jens Wedin förklarar Design Thinking

Jens Wedin förklara Design Thinking

Jens Wedin arbetar med Design Thinking och har jobbat med design i över 20 år – på både stora företag och myndigheter men även små designbyråer och som konsult. Idag jobbar han främst med att hjälpa företag att hitta nya arbetssätt kopplat till innovation, affärsutveckling samt tjänster- och produktutveckling. De senaste tre åren har Jens jobbat som konsult på ett litet företag som heter Studio Manfred. Där coachar och stöttar han organisationer, chefer, ledare och medarbetare kring arbetssätt. På fritiden driver han ett community kring designledarskap och skriver och poddar på tankar.jenswedin.com.

 

Hej Jens, vad är Design Thinking egentligen?

– Design Thinking är ingen nytt i sig. Metoden har sin grund i forskning om kreativitet från mitten av 1900-talet. I slutet av 1900-talet blev metoden mer kommersiell och fick en bredare spridning inom affärsvärlden och användes som metod och arbetssätt för att lösa komplexa problem, affärsutveckling och innovation. Under tidigt 2000-tal utvecklades en process av British Design Council kallad Double Diamond som applicerar mycket av det som finns inom Design Thinking och har blivit något av en standard inom just kreativt arbete, affärsutveckling och innovation.

Några viktiga delar inom Design Thinking och Double Diamond och Design Thinking är empati för människa, kund och användare, iterativt arbete, komplexa, kända och okända problem, inramning av problem, lärande genom användning av prototyper och testning samt co-creation med intressenter och målgrupper.

 

Vilka slags utmaningar och problem kan man lösa med Design Thinking?

– Eftersom Design Thinking som modell är generell problemlösning så kan man använda det i de flesta sammanhang. Ofta kanske du inte behöver använda hela processen eller allt som beskrivs, men man kan använda delar utifrån de behov du har. En grund med Design Thinking är att börja utifrån människa och kund. Ska du ska lösa ett problem som inte grundar sig i detta så kanske det inte är vettigt att börja i denna modell, men för mig är det mer av ett förhållningssätt. Men jag kanske är subjektiv och fel person att fråga 🙂

 

Varför är det viktigt för HR att känna till det här tankesättet?

– Tre saker som jag tycker är viktigt att ta med sig är grunden – människan och att förstå behov, utmaningar och möjligheter, att Design Thinking är mer en modell och tankesätt än en linjär process och att lösa problem  ofta är svårt och komplext, modellen ger dig en guidning men inte alla svar.

 

Kan inte du ge dina bästa tips för att komma igång?

– Jag tycker det är bra att ha med sig att Design Thinking handlar mer om att göra än att tänka, många pratar idag mer om Design Doing istället för Design Thinking. Och involvera personer med andra perspektiv och bakgrund för att stärka din idé och lösning. Tänk alltid affär (kan vi skapa en hållbar affär på detta?), kund och människa (finns det någon som vill använda eller köpa detta?) och organisatorisk förmåga (kan vi skapa, bygga och förvalta detta?). Slutligen, tänk smått och iterativt. Fundera över vad som är minsta möjliga lösning för att lära dig mer. Ofta handlar det om att förstå mer kring problem och lösning och samtidigt minska risker. Vad kan du göra för som inte tar för lång tid och maximerar lärandet?

Tack Jens för att du ville berätta mer om Design Thinking!

Vill du höra när Jens gästade Agila HR-podden och berättade om Design Thinking så hittar du avsnittet här, eller sök på Design thinking + Agila HRpodden (avsnitt 58) i din podcast-app.

 

Missa inte heller utbildning i Design Thinking för HR