Design Thinking och HR #58

Agila HR Podden

Lyssna på Spotify | Lyssna på Apple Podcast

Design Thinking är en kreativ arbetsprocess där organisationer och företag kan identifiera affärsmöjligheter och utveckla lösningar ur ett användarperspektiv. I det här avsnittet gästar Jens Wedin mig för att prata om Design Thinking. Hur kan vi använda det när vi utvecklar HR-produkter?

Översikt av avsnittet

I detta avsnitt diskuteras viktiga aspekter av att tillämpa designtänkande och agila metoder inom HR och organisationsutveckling. Frida och Jens betonar att förstå målgruppernas behov och definiera problem noggrant. De utforskar vikten av att vara öppen för olika lösningar, snabbt prototypa och testa idéer för att få snabb feedback och iterera på lösningar. En central poäng är att våga visa upp skisser och prototyper tidigt, även om de inte är perfekta, för att underlätta förbättringar. Sammantaget framhäver Frida och Jens fördelarna med en iterativ och människocentrerad arbetsprocess inom HR och organisationsutveckling.

Översikten är transkriberad med Deepgram och sedan sammanfattad med ChatGPT.

 

Ytterligare resurser