HR 💛 Design Thinking

Design Thinking är en metod och ett tankesätt som hjälper dig att lösa komplexa och utvecklingsorienterade problem för att skapa värde för medarbetare, affär och kund. Modellen passar väl ihop med agila värderingar och arbetssätt.

 

Vem är kursen HR 💛 Design Thinking till för?

Utbildningen är skräddarsydd för dig som arbetar med eller stöttar i HR och personalfrågor i offentlig  och privat sektor, exempelvis:

 • HR Chefer
 • HR Business partners
 • HR Generalister
 • HR specialister
 • Linjechefer
 • Verksamhetschefer
 • Konsultchefer

 

Mål med kursen HR 💛 Design Thinking

Att ge kunskap om vad Design Thinking innebär och hur du använder metoden. Efter kursen kommer du att kunna tillämpa Design Thinking på din arbetsplats, eller leda gruppövningar som stärker nytänkande och innovationsförmåga.

 

Vad är Design Thinking?

Design Thinking är ingen nytt i sig. Metoden har sin grund i forskning om kreativitet under mitten av 1900-talet. I slutet av 1900-talet blev metoden mer kommersiell och fick en bredare spridning inom affärsvärlden och användes som metod och arbetssätt för att lösa komplexa problem, affärsutveckling och innovation. Under tidigt 2000-tal utvecklades en process av British Design Council kallad Double Diamond som applicerar mycket av det som finns inom Design Thinking och har blivit något av en standard inom kreativt arbete, affärsutveckling och innovation.

Några viktiga delar inom Design Thinking och Double Diamond är:

 • Empati för människa, kund och användare
 • Iterativt arbete
 • Komplexa, kända och okända problem
 • Inramning av problem
 • Lärande genom använding av prototyper och testning
 • Co-creation med intressenter och målgrupper

 

Upplägg

Utbildningen är en endagsutbildning i centrala Stockholm och är en blandning av teori och praktiska övningar. Vi kommer att bland att gå igenom: 

 • Komplexitetsteori för att beskriva och förstå olika typer av problem
 • Psykologisk trygghet för att skapa rätt förutsättningar
 • Design Thinking som arbetssätt och process, vi kommer bland annat utforska och definiera problem, sondera lösningar och validera dem
 • Olika metoder och verktyg som hjälp för att arbeta med Design Thinking
 • Praktiskt arbete och övningar utifrån ett givet case
 • Principer och tankemönster som hjälper dig i arbetet

 

Feedback från tidigare deltagare

”Härligt klimat, Frida & Jens, toppenbra teori och bra praktik – kul att öva direkt”

Maria Lundberg, Scania

”Att vi fick praktiskt träna och uppleva modellens styrkor och svagheter”

Frida Tillberg, SPP

☀️ Alla deltagare skulle rekommendera kursen till kollegor.

 

För dig som vill veta mer om Design Thinking

 

Datum, tid och pris

Datum: 17e okt
Tid: kl 9 – 16:30, Stockholm
Pris: 7.900 SEK ex moms, Early Bird 6900 sek exl moms t.o.m. 17/9

Anmälan görs nedan via formuläret

 

Kursansvariga

 

Frida Mangen är personalvetare­/beteendevetare och arbetar som konsult och föreläsare inom HR, ledarskap och förändringsledning. Hon driver även podcasten AgilaHRpodden.

Hennes passsion och drivkraft är att bidra till mer hållbara och framgångsrika organisationer med hjälp av nytänkande ideer och agila arbets- och tankesätt

 

 

Jens Wedin har arbetat inom design i över 20 år och arbetat operativt, taktiskt och strategiskt både på stora företag och myndigheter samt små designbyråer och som konsult. Han är även van föreläsare och utbildare inom design och ledarskap på Berghs School of Communication, Crisp och Hyper Island. Jens har även grundat Design Leadership Community, ett internationellt community för designledare samt skriver och poddar på tankar.jenswedin.com