Design Thinking för HR

design thinking för HR

Inom HR har vi ofta en mängd olika initiativ, strategiska åtaganden, lagkrav och behov att möta. Det kan vara svårt att avgöra vad vi bör fokusera på, ofta vill vi bidra i allt. En metod som har visat sig vara kraftfull när det kommer till att utforska och säkerställa att vi lägger vår energi på rätt saker är Design Thinking.

 

Här är några anledningar till varför

Användarcentrerat fokus: Genom att sätta användarna i första rummet kan HR skapa lösningar som verkligen tillgodoser behov och önskemål och säkerställer att produkten används och upplevs värdefull.

Kreativ problemlösning: Design Thinking uppmuntrar till att tänka utanför boxen och utforska nya sätt att hantera HR-relaterade problem. Detta är avgörande när vi strävar efter att skapa arbetsplatser som är relevanta för morgondagen.

Iterativ process: Genom att använda en iterativ process kan HR ständigt förbättra och anpassa sina lösningar baserat på feedback och nya insikter. Detta ger oss den agilitet och flexibilitet som krävs i den ständigt föränderliga arbetsmiljön.

Tvärsektoriellt samarbete för ökad mångfald: Design Thinking uppmuntrar tillsamarbete över olika delar av organisationen. Genom att involvera olika kompetenser och perspektiv kan HR skapa mer heltäckande och effektiva lösningar som tillgodoser fler önskemål och behov.

Mänsklig touch i teknologi: I en allt mer teknikorienterad värld kan Design Thinking hjälpa HR att införa tekniska lösningar som ändå behåller en mänsklig dimension. Det handlar om att använda teknologi för att förbättra medarbetarupplevelsen, inte förlora den.

 

Sammanfattning

Genom att omfamna Design Thinking kan HR bidra till en hållbar arbetsplats där vi minimerar risk och ökar värdet i våra leveranser.

 

Vill du veta mer? 

Läs mer i bloggposten där Jens Wedin förklarar Design Thinking.

Lyssna på när Frida och Jens diskuterar Design Thinking.

Läs mer och anmäl dig till kursen HR 💛 Design Thinking.