Kan vi skapa känslor för AI agenter?

AI FÖR FOLKET

Vårt kanske mest filosofiska avsnitt hittills, med Tomas Seo, innovationsstrateg som hjälper ledningsgrupper och styrelser att ta tillvara på nya möjligheter. Tomas är även författare av nyhetsbrevet “Detta förändrar ju allt”. Vi utforskar AI-agenter – vad de är, hur de fungerar och hur de kan omforma framtidens organisationsstrukturer. Vi diskuterar också hur våra relationer till AI kan komma att utvecklas:

Kan vi känna något för dem? Just nu är det deras följsamhet och bristande minne som utgör utmaningar. Slutligen dyker vi ner i spännande frågor kring simulationer, agens och vad det verkligen innebär att vara människa.

Översikt av avsnittet

Thomas Seos bakgrund och perspektiv

 • Thomas berättar om sin bakgrund inom AI-startups och sitt fokus på teknik och beteende.
 • Han diskuterar hur AI, särskilt transformer-teknologi, har blivit en central del av hans arbete.
 • Fokus ligger på hur ny teknik påverkar mänskliga beteenden.

 

AI-agenter på arbetsplatsen:

 • Diskussion om AI-agenter som kollegor, där Thomas beskriver hur AI kan agera som en kollega och förbättras genom hur den behandlas.
 • AI-agenter kan reagera på olika sätt beroende på hur de behandlas, till exempel att de blir mer återhållsamma om de ”skriks” på.
 • Framtida AI-agenter kan ha röst och intonation, vilket gör att de känns mer som riktiga individer.

 

Vad är en AI-agent?

 • Thomas förklarar konceptet av en AI-agent, som handlar om att ha en form av ”agency” eller fri vilja inom vissa ramar.
 • En AI-agent kan utföra uppgifter självständigt baserat på strukturer och regler som den är programmerad med.

 

Praktiska exempel på AI-agenter

 • Ett scenario där Sofia och Frida kunde använda en AI-agent för att göra research, hitta intressanta gäster, kontakta dem och boka intervjuer.
 • AI-agenter kan kombineras i system där de utför olika roller, till exempel att en agent faktakollar medan en annan skriver.

 

Frågan om känslor för AI

 • Diskussion om huruvida vi kan utveckla känslor för AI-agenter.
 • AI kan, med tillräcklig intonation och förståelse, kännas som en människa.
 • Jämförelse med forskning i Japan där AI-robotar används för att ta hand om äldre, och hur förväntningar och förutsägbarhet kan påverka våra känslor för AI.

 

Framtidens AI och mänsklighet

 • Diskussion om framtiden för AI-agenter och deras integration i vårt dagliga liv.
 • Spekulation om vad som kommer att definiera mänsklighet i framtiden när AI blir allt mer avancerad.
 • Etiska och filosofiska aspekter av att ge AI mer fri vilja och medvetenhet.

 

Avslutning

 • Sofia och Frida reflekterar över samtalet och de tankar det väckte om mänskliga relationer och interaktioner med AI.

 

Översikten är transkriberad med Deepgram och sedan sammanfattad med ChatGPT.

 

För dig som vill lära dig mer så har FolkEtt två utbildningar: AI 💛 HR och Kom igång med Generativ AI – digital utbildning