Microsoft Copilot

AI FÖR FOLKET

Copilot är jobbassistenten som bland annat gör det lättare att hitta företagsinformation än att söka på intranätet, den skapar tabeller av texter och hjälper dig prioritera actions i dina mail. I veckans avsnitt tar vi reda på mer om Copilot, hur den fungerar och vad som är bra att tänka på innan man inför den i sin organisation. Vår gäst är systemvetaren Magnus Karlsson, som har lång erfarenhet inom IT-området. I sin nuvarande roll är han ansvarig för nya produkter och tjänster varav Copilot är en av dem.

 

Översikt av avsnittet

I detta avsnittet av ”AI för Folket” intervjuar Frida Mangen gästen Magnus om Microsofts AI-verktyg, Microsoft Copilot. Magnus förklarar att Copilot är en spännande AI-lösning som har blivit populär inom flera organisationer. Till skillnad från andra AI-lösningar är Copilot främst inriktad mot Microsofts befintliga produkter och kopplad till användarens data i företagets nätverk.

Copilot erbjuder funktioner som att summera text, skapa tabeller och assistera med att hitta relevant information i användarens arbetsflöde. Magnus betonar att nyfikenhet och att delta i forum för kunskapsdelning är viktigt för att dra nytta av Copilot fullt ut.

Han noterar att Copilot inte kräver avancerad programmeringskunskap och att användare kan interagera med den på ett naturligt sätt, likt att prata med en kollega. Copilot kan hjälpa användare med olika uppgifter inom Excel och andra områden.

När det gäller utmaningar med att implementera Copilot i Sverige poängterar Magnus att den största utmaningen handlar om att hantera AI generellt inom organisationer, inklusive att bestämma vilka processer AI ska användas i och att säkerställa korrekt behörighetsstruktur för att undvika dataläckor.

Diskussionen rör sig också kring användarnas integritet och dataskydd, särskilt med tanke på GDPR. Magnus förklarar att Copilot behandlar data på samma sätt som andra Microsoft-applikationer och att användare kan styra hur deras data hanteras.

När det gäller prissättning kostar Copilot 30 dollar per användare och månad, och det krävs också en grundlicens inom Microsofts familj av produkter.

Slutligen diskuteras framtiden för generativ AI och dess påverkan på arbetslivet, där Magnus tror att det kommer att påverka våra vardagar på olika sätt beroende på hur det implementeras och används inom organisationer.

Översikten är transkriberad med Deepgram och sedan sammanfattad med ChatGPT.

 

För dig som vill lära dig mer så har FolkEtt två utbildningar: AI 💛 HR och Kom igång med Generativ AI – digital utbildning