Skit in- katastrof ut

AI FÖR FOLKET

I det här avsnittet utforskar vi datakvalitet och dess inverkan på arbetslivet och sjukvården, tillsammans med Dan Hasson, expert på kvantitativ data, stress och arbetsmiljö. Dan lyfter betydelsen av hög kvalitet och riskerna som är associerade med bristfällig hantering. Han betonar att data av låg kvalitet inte kan omvandlas till användbar information bara genom att omkategoriseras, och ger oss tips på vad vi kan tänka på. Vi tittar även närmare på vikten av domänkunskap och effekterna av bristande kommunikation på arbetsplatsen.

Översikt av avsnittet

Dan Hasson poängterar att att använda skräpdata kan leda till felaktiga slutsatser och beslut inom diagnostik och behandling. Han betonar vikten av högkvalitativ datainsamling och framhäver problem med enkäter som ofta lider av bristfällig utformning och frågeställning. Att samla in data på rätt sätt från början är avgörande för att undvika vilseledande analyser.

När det kommer till AI inom organisationer och ledarskap varnar Dan Hasson för att många verktyg marknadsförs som AI-baserade utan att faktiskt ha tillräcklig intelligens eller domänkunskap. Han påpekar att användningen av AI i beslutsfattande, särskilt komplexa beslut, kräver både matematisk kompetens och förståelse för den specifika domänen. Han ger exempel på risker med rekryteringsverktyg som kan förstärka befintliga fördomar.

Dan Hasson betonar att AI kan vara användbart för systematiska och repetitiva uppgifter, som lönehantering, men att det är viktigt att vara försiktig med att använda AI för komplicerade beslut som kräver förståelse för komplexa orsakssamband. Han avslutar med att poängtera att användningen av AI bör ske med högkvalitativ data och noggrannhet i insamlingsprocessen.

Avsnittet belyser kritiska aspekter av AI-användning inom vården, arbetsmiljö och ledarskap, och uppmanar till försiktighet och medvetenhet vid implementering av AI-baserade system.

 

Översikten är transkriberad med Deepgram och sedan sammanfattad med ChatGPT.

 

För dig som vill lära dig mer så har FolkEtt två utbildningar: AI 💛 HR och Kom igång med Generativ AI – digital utbildning