Supervalåret och AI

AI FÖR FOLKET

I veckans avsnittet  möter vi Sahar Tahvili, sektionschef på Ericsson och forskare inom Industrial AI Systems, gör en djupdykning i hur AI-teknologin formar politik och samhälle under det globala supervalåret 2024.

Översikt av avsnittet

Sahara delar med sig av både positiva och negativa effekter av AI på politiken och samhället. Positiva aspekter inkluderar bättre analys och dynamiska jämförelser av samhället samt enklare kommunikation av kandidaters budskap. Å andra sidan nämner hon negativa effekter såsom desinformation, särskilt med användningen av deepfake-teknik som gör det svårt att skilja på sant och falskt.

Ett konkret exempel som diskuteras är Cambridge Analytica-skandalen från 2010 där personlig data från Facebook användes för att påverka politiska kampanjer. Sahara betonar vikten av utbildning för att lära människor att identifiera och hantera desinformation online.

Diskussionen fortsätter med hur teknikföretag kan samarbeta med samhället för att stärka demokratiska värden och processer. Sahara framhåller att utbildning är nyckeln och att samarbete mellan företag, samhälle och universitet är viktigt för att främja forskning och utveckling inom AI och datasäkerhet.

Sahara berättar också om hennes bok som fokuserar på användningen av AI för att optimera testprocesser för mjukvaruprodukter, vilket kan leda till mer effektiva och kvalitativa produkter på marknaden.

Sammanfattningsvis, avsnittet belyser den komplexa rollen som AI spelar i politik, samhälle och teknikutveckling samt betonar vikten av utbildning och samarbete för att hantera dess påverkan på demokratiska processer.

Översikten är transkriberad med Deepgram och sedan sammanfattad med ChatGPT.

 

För dig som vill lära dig mer så har FolkEtt två utbildningar: AI 💛 HR och Kom igång med Generativ AI – digital utbildning