Visualisering och Kanban med Jimmy Janlen

Agila HR Podden

Lyssna på Spotify | Lyssna på Apple Podcast

Vad driver beteenden och hur kan vi skapa gemensam förståelse i organisationer och projekt? Jimmy Janlen, Agil coach och kreativ själ, gästar mig i dagens avsnitt. Vi diskuterar bland annat hur olika människor tar till sig visuell kommunikation, hur vi bygger relationer, skapar gemensam förståelse och skapar Kanban-tavlor.

 

Översikt av avsnittet

Sammanfattningsvis diskuterar Frida och hennes gäst, Jimmie, ämnen relaterade till agila arbetsmetoder och visualisering inom organisationer. De belyser vikten av visualisering, speciellt inom agila och föränderliga arbetsmiljöer, och utforskar hur bilder och visuell kommunikation kan förbättra förståelsen, samarbetet och effektiviteten inom organisationer.

Jimmie, en Agil Enterprise Coach och tidigare programmerare, delar sina erfarenheter av att arbeta i startups och betonar vikten av att anpassa arbetssättet till varje unik situation. Visualisering diskuteras som ett kraftfullt verktyg för att skapa en gemensam förståelse, och användningen av Kanban som ett praktiskt verktyg för att organisera arbetsflödet utforskas.

Diskussionen berör övergången till arbete på distans och hybridarbetsmodeller, där Jimmie tror att hybridarbete kommer att vara normen. Han betonar vikten av att träffas fysiskt för att bygga relationer och tillit, även om vissa team är effektiva på distans.

Frida reflekterar över utmaningar inom HR där mycket information inte når fram effektivt. Jimmie betonar vikten av att använda visualisering och bilder för att göra information lättillgänglig och lättförståelig för alla medarbetare.

Diskussionen går in på användningen av Kanban-tavlor som ett verktyg för visualisering inom agila arbetsmetoder. Jimmie och Frida utforskar hur Kanban kan användas för att skapa överblick och hantera arbetsflödet inom organisationer.

Sammanfattningsvis diskuterar talarna vikten av att använda Kanban som ett verktyg för att visualisera arbetsprocesser och främja samarbete. De betonar att det finns olika sätt att använda Kanban och att anpassa det efter teamets behov. Visualiseringen bidrar till ökad insyn, samverkan och transparens, både internt och externt. Diskussionen framhäver också att Kanban inte kräver att man följer en specifik metodologi som Scrum eller Lean, vilket gör det flexibelt och anpassningsbart efter teamets behov och arbetsstil. För att följa upp och lära mer rekommenderas att följa Jimmy Janlén på hans Youtube-kanal ”Agile with Jimmy” och besöka hans webbplats https://agilewithjimmy.com/.

Översikten är transkriberad med Deepgram och sedan sammanfattad med ChatGPT.

 

Ytterligare resurser