Agil HR med Pia-Maria Thorén #001

Agila HR Podden

Lyssna på Spotify | Lyssna på Apple Podcast

Vad är Agil HR och Agilt ledarskap? Hur kan HR driva den Agila utvecklingen? I första avsnittet gästas Agila HR-podden av Pia-Maria Thorén som bland annat är författare till boken Agile People. Programledare är Frida Mangen.

Översikt av avsnittet

I avsnittet diskuteras frågor kring förbättringar och förändringar inom organisationen, med särskild fokus på HR-funktionen och dess roll. Pia-Maria betonar vikten av att integrera HR i kärnan av organisationen för att stödja agil förändring. De tre frågorna om vad som känns bra, mindre bra, och vad som kan förbättras introduceras som ett verktyg för att kontinuerligt utvärdera och förbättra arbetsklimatet. Dessutom diskuteras agilitet och dess betydelse, med insikter om hur olika personligheter och kompetenser kan bidra till agila arbetssätt. Avsnittet avslutas med betoningen på att skapa psykologisk säkerhet och tillit för att främja innovation och framgång i organisationen.

Översikten är transkriberad med Deepgram och sedan sammanfattad med ChatGPT.

 

Ytterligare resurser