Agil HR med Riina Hellström #95

Agila HR Podden

Lyssna på Spotify | Lyssna på Apple Podcast

Denna vecka gästas jag av ingen mindre än Riina Hellström, Agile Enterpise Coach och grundare av agile HR community.  Vi pratar Agil HR och några av de frågor vi berör är:

Hur långt har vi inom HR kommit i det agila tanke- och arbetsättet? Hur fungerar Agil HR i de internationella bolag som Riina coachar?  Vilka metoder tycker Riina fungerar bäst? Vad frustrerar och gör oss glada?

 

Översikt av avsnittet

I det här avsnittet diskuterar Frida och Riina om olika aspekter av agilt arbete och agil HR. De berör ämnen som kundrelationer, utmaningar med agila transformationer, vanliga missuppfattningar om agilt arbete och dess disciplin, samt rollen av agila coacher. Samtalet betonar vikten av att förstå och anpassa sig till agila principer, inte bara som en snabb förändring i arbetsmetoder utan som en helhetssyn med tydlig vision och disciplin. Diskussionen sträcker sig också till HR-området och hur det behöver anpassa sig till agilt arbete för att främja förändring och innovation. Frida och Riina avslutar med att ge några tips för dem som vill införa agilt arbete och agil HR, inklusive tålamod, tillit till processen och att tänka stort men börja litet.

Översikten är transkriberad med Deepgram och sedan sammanfattad med ChatGPT.

 

Ytterligare resurser