Agil HR på HM #76

Agila HR Podden

När HM Business Tech började arbeta agilt och enligt SCRUM hängde även HR på. Emma Liffgarden och Kristina Gauffin gästar mig i veckans podd för att dela sina erfarenheter av den resa de är på. Vi diskuterar bland annat skillnaden mellan att arbeta med HR traditionellt och agilt – vilka fördelar och utmaningar finns och har de erfarit några misstag längs vägen?

Översikt av avsnittet

I avsnittet diskuteras olika aspekter av att införa agila metoder inom HR på H&M (Hennes & Mauritz). Det talas om hur teamet arbetar med att utföra experiment och spaningar för att förstå och utforska nya sätt att hantera HR-frågor. Diskussionen inkluderar även synen på användare, där de ser alla i organisationen som användare, inte bara slutkunderna utan även interna roller som personalansvariga.

En betoning görs på transparens och öppenhet inom organisationen för att minska hemligheter och skapa en kultur av delning och samarbete. De diskuterar även att använda agila metoder för att leverera HR-produkter och hur dessa produkter demas och samlar feedback från olika team inom organisationen.

En fråga tas upp om hur man mäter effekterna av sitt arbete, och det nämns att det ibland kan vara utmanande att mäta resultatet av HR-processer, särskilt när det gäller kultur och ledarskap.

Diskussionen övergår sedan till att prata om HR-processer och hur de kan anpassas för att stödja agila arbetssätt. Det nämns att det kan vara en utmaning att balansera individuella mål och belöningar med teamets prestationer och att det pågår en dialog om hur man bäst kan hantera detta inom organisationen.

Avsnittet avslutas med några tips för att införa agila metoder inom HR, inklusive att vara öppen för att testa och lära, att ha korta möten för att kommunicera dagens arbete och att använda retrospektiv för att reflektera och lära tillsammans som team.

Översikten är transkriberad med Deepgram och sedan sammanfattad med ChatGPT.

 

Ytterligare resurser