Agil HR på Skandia #83

Agila HR Podden

Lyssna på Spotify | Lyssna på Apple Podcast

Skandia är på en agil resa och HR har valt att hänga på. Marie Ågren och Tove Alteborg berättar om hur de arbetar idag och hur det skiljer sig mot tidigare. De delar generöst med sig av lärdomar, utmaningar och resultat.

Ett mycket intressant och matnyttigt avsnitt för dig som vill ha konkreta tips.

 

Översikt av avsnittet

Sammanfattningsvis berättar Marie och Tove på Skandia vikten av att engagera och motivera medarbetare genom införandet av agila arbetsmetoder, särskilt SAFE-ramverket. Resultaten inkluderar ökat engagemang, stolthet och positiv påverkan på rekryteringsattraktionen. HR-teamets struktur och flexibilitet betonas, med betoning på att våga testa och ta hjälp från andra områden. Utmaningar såsom att hålla fast vid planer och kontinuerlig förbättring identifieras som viktiga lärdomar från den agila resan. Sammantaget belyser diskussionerna hur den agila transformationen har format arbetskulturen och organisationen på Skandia.

Översikten är transkriberad med Deepgram och sedan sammanfattad med ChatGPT.

 

Ytterligare resurser