Agil HR på Star Stable #55

Agila HR Podden

Denna gång gästas jag av Viktoria Petersson och Marie Lundgren som arbetar med HR på Star Stable, en HR-funktion som ligger i framkant när det kommer till det agila arbetssättet. De delar med sig av sina erfarenheter, tips, misstag och ideer.

Översikt av avsnittet

Att vara öppen för att göra små förbättringar och justeringar baserat på feedback och lärande från varje iteration.

Att involvera andra i organisationen är också kritiskt. Det handlar om att arbeta tvärfunktionellt och bygga partnerskap med olika intressenter. Kommunikation och samarbete är nyckeln, och det är viktigt att förstå de olika perspektiven och behoven i organisationen.

En annan viktig princip är att ständigt ställa frågan ”Varför?” och hålla fokus på att förstå och lösa de verkliga problemen. Att ha ett användarperspektiv och skapa lösningar som verkligen möter organisationens behov är avgörande.

Slutligen betonar Viktoria och Marie vikten av att arbeta tillsammans och stödja varandras tillväxt och utveckling som ett team. Att skapa en miljö av ömsesidig respekt och psykologisk trygghet där alla kan bidra och känna sig bekväma att dela idéer och feedback.

Så sammanfattningsvis

  1. Identifiera de verkliga problemen i organisationen och fokusera på att göra en insats för att göra skillnad.
  2. Arbeta i små iterationer och vara öppen för att testa och justera.
  3. Bygg partnerskap och arbeta tvärfunktionellt för att få olika perspektiv.
  4. Fråga alltid ”Varför?” för att förstå och lösa de underliggande problemen.
  5. Skapa en miljö av samarbete, ömsesidig respekt och psykologisk trygghet för teamets tillväxt och utveckling.

Dessa principer kan fungera som en bra startpunkt för att omforma HR-arbetet och anpassa det till ett mer agilt och användarcentrerat sätt att arbeta.

Översikten är transkriberad med Deepgram och sedan sammanfattad med ChatGPT.

 

Ytterligare resurser