Agil transformation på Telenor #66

Agila HR Podden

Lyssna på Spotify | Lyssna på Apple Podcast

Telenor har genomgått- och genomgår – en agil transformation. Agila coacherna Lena Löfdahl och Christophe Achouantz gästar podden för att berätta om resan, framgångarna, motgångarna och lärdomarna.

Hur kom det sig att de började arbeta agilt? Vilka effekter kan de se? Hur arbetar de med OKR:s? Vilka fallgropar och lärdomar har de stött på under resan? Vad är HR:s roll? Och vilka tips har de till andra?

Översikt av avsnittet

Sammanfattningsvis diskuterades i avsnittet en agil transformation och dess påverkan på arbetsglädje och engagemang inom Telenor. Lena och Christophe betonade att genom att införa agila arbetssätt och metoder hade de sett positiva resultat i form av förbättrat engagemang och ökad arbetsglädje. Direkt feedback, ökad samarbete mellan krav och utveckling samt regelbundna releaser nämndes som faktorer som bidrog till det förbättrade engagemanget.

De nämnde också att organisationen började småskaligt och byggde upp intresset inom företaget. Vikten av att skapa en kommunikationsplattform och ge utrymme för diskussion och samarbete betonades. Lena och Christophe betonade även vikten av ledarskapets stöd och förtroende för att möjliggöra den agila transformationen. Dessutom poängterades behovet av att involvera HR tidigt och skapa ett nätverk av passionerade individer för att stödja och driva förändringen framåt.

Sammanfattningsvis betonades att agil transformation är en kontinuerlig resa och att ständig förändring och förbättring är nyckeln till framgång. Teamets eldsjälar och energi nämndes som en viktig drivkraft för att möjliggöra förändring och innovation.

Översikten är transkriberad med Deepgram och sedan sammanfattad med ChatGPT.

 

Ytterligare resurser