Lättkränkt eller kränkande särbehandling?

Lättkränkt eller kränkande särbehandling?

Dan Hasson är forskare och författare med en doktorsexamen i stresshantering och hälsopromotion från Uppsala universitet. Han har en docentur i folkhälsa från Karolinska Institutet och har varit anknuten forskare vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms...
Psykologisk Trygghet med Louise Bringselius

Psykologisk Trygghet med Louise Bringselius

Louise är docent och forskare inom organisation och ledning, verksam vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon har ett brett engagemang som inkluderar roller som författare, föreläsare och debattör, med ett särskilt intresse för ledarskap, styrning och organisering. Hon...
Tomas Björkholm förklarar SCRUM

Tomas Björkholm förklarar SCRUM

Tomas Björkholm är en ledarskaps- och organisationsutvecklare med expertis inom Lean, Agile och Scrum som bland annat skrivit böckerna   ”Prioritera, fokusera, leverera” och ”Kanban in 30 days”.   Hej Tomas, vad är Scrum egentligen? Scrum...
AI och jämställdhet

AI och jämställdhet

Kvinnor är starkt underrepresenterade i AI och tekniksektorn vilket leder till att våra behov och erfarenheter ofta ignoreras. Denna skevhet i representationen leder inte bara till att kvinnors behov och erfarenheter ofta hamnar i skymundan, utan också till att den...
Känner du dig som en bluff?

Känner du dig som en bluff?

Impostorfenomenet (IF), psykologiska behov och psykologisk trygghet är tre begrepp som spelar en avgörande roll i hur individer presterar och mår på våra arbetsplatser.   Impostorfenomenet och dess effekter Impostorfenomenet, även känt som impostorsyndrom eller...